|Gjenopplivning av Savage 99|

Savage 99.
Ny pipe i 260 Rem av LW CM emne, åpne sikter og jaktdiopter i QR basen.
Nytt skjefte og fortre bygget fra bunn i tyrkisk nøtt. Full oppussing og renovering av alle deler.

1

2

3

|Tilbake|