|Innstikksløp til Hagle|

Innstikksløp til hagle.
Løpet kan leveres i de fleste ønskelige riflekaliber. Lett uttagbart og med god jaktpresisjon.
På de fleste eldre hagler trengs modifisering av tennål og gasslåsing.

1

2

3

|Tilbake|